Onbegrijpelijke voordracht College over zoekgebieden -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Onbegrijpelijke voordracht College over zoekgebieden

19 maart 2021

Met verbazing nam het bestuur kennis van het persbericht van 18 maart 2021 van het College van B&W van De Ronde Venen over de voordracht aan de raad voor zoekgebieden voor zon en wind in onze gemeente.

Daarin zien we namelijk ook het volledige Geingebied terug als “geschikt” zoekgebied voor zon én wind.

De zoekgebiedenkaart uit het persbericht:

Een citaat uit het persbericht:

“Waarom zijn het Gein en het Angstelgebied zoekgebieden?

Inwoners hebben via petities aangegeven tegen zonnevelden en/of windmolens in het Gein of het Angstelgebied te zijn. Deze petities wegen mee in de keuze voor zoekgebieden. Ook heeft de gemeenteraad de gemeente gevraagd om sterk rekening te houden met het cultuurhistorisch landschap van de Stelling van Amsterdam en het Geingebied. Hierdoor zijn deze gebieden op een lagere plek in de volgorde komen te staan. Toch stelt het college beide gebieden voor als zoekgebied voor zonnevelden en windmolens.

In beide gebieden gelden naar verhouding weinig beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen van zonnevelden en windmolens. Relatief veel inwoners geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs de infrastructuur in deze gebieden. De Stelling van Amsterdam is wel uitgesloten van windmolens, omdat de gemeenteraad dit zo besloten heeft.”

Dit roept vragen op. Het  Geingebied was het enige gebied in de gemeente waarover de raad in oktober 2020 twee moties aannam met het verzoek om dit bij voorbaat uit te sluiten als zoekgebied. Uit een van de moties:

“Verzoekt het college om:

  • In De Ronde Venen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te sluiten als zoekgebied voor windturbines;
  • In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied.
  • De gemeenteraad en de inwoners intensief te blijven betrekken bij het hele traject tot en met aanwijzing van de eerste zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.”

De andere motie verzocht het College de 4700 handtekeningen van de ondertekenaars van een petitie tegen windturbines in het Geingebied te betrekken bij het voorstellen voor zoekgebieden. Gezien de tekst van de moties, maar ook gelet op alles wat er in de desbetreffende vergadering door de diverse fracties is gezegd voorafgaand aan de stemming over de moties, meenden wij er van op aan te kunnen dat we ons geen zorgen meer hoefden te maken over de plannen tot plaatsing van megawindturbines in het Geingebied. De wethouder verklaarde na het aannemen van de moties deze “uiteraard” uit te voeren.

Het College maakt in de raadsvoordracht van 18  maart onderscheid tussen gebieden die “geschikt”, “beperkt geschikt” en “ongeschikt” zijn voor zon en wind. Om dan uitgerekend het Geingebied als “geschikt” voor onder meer wind aan te merken, is voor een normaal mens onbegrijpelijk. Het bestuur van Spaar het Gein gaat er van uit dat de raadsfracties dit onbegrip delen en het Geingebied aanmerken als “ongeschikt”.

De voordracht inzake het Geingebied is ook om een andere reden uiterst ongelukkig. De gemeente Amsterdam zit momenteel nog middenin een discussie over aanwijzing van zoekgebieden voor zon en wind. Het gebied bij de Gaasperplas/Gaasperzoom bij het waterleidingterrein, oftewel pal tegen de grens bij het Geingebied, is één van de gebieden waar het Amsterdamse College windturbines mogelijk wil maken. Dat zou op het Geingebied een even desastreus effect hebben. Onze gemeente heeft bij Amsterdam bezwaar gemaakt tegen het plaatsen van turbines tegen de gemeentegrenzen bij het Abcoudermeer en bij het Geingebied. Hoe geloofwaardig zijn die bezwaren als het zelf het Geingebied geschikt acht voor plaatsing van windturbines?

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...