Onder het Gein of het Geingebied wordt doorgaans verstaan het (op onderstaand kaartje lichtgroen gemarkeerde) gebied aan weerszijden van de rivier het Gein tussen Abcoude en Driemond. In het noord-westen wordt de grens gevormd door de provinciegrens tussen Utrecht en Noord-Holland, in het oosten door het Amsterdam-Rijnkanaal, en in het zuid-westen door de spoorbaan Amsterdam-Utrecht.

kaart