De contributie van de vereniging Spaar het Gein bedraagt slechts € 8,00 per jaar.

Een verzoek tot betaling van de contributie ontvangt u jaarlijks van de penningmeester in de maand juni (bijvoorbeeld de contributie voor 2020 in juni 2020). Als u liever eerder op een zelfgekozen moment betaalt, kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL86 TRIO 0198 5295 54 t.n.v. vereniging Spaar het Gein.

Heeft u een vraag over de contributie? Mail naar penningmeester@spaarhetgein.nl. Bellen mag ook: 06-21297762 (Heleen Willig, penningmeester).