Sinds 1994 spelen er plannen voor de realisatie sportvelden in de Gaasperzoom, het recreatiegebied tussen de bebouwing van Amsterdam Zuidoost en het Geingebied. De Gaasperzoom behoort tot het grondgebied van Amsterdam Zuidoost. Het beheer is in handen van recreatieschap Groengebied Amstelland.

Aanvankelijk waren de velden gesitueerd in het midden van de Gaasperzoom, juist op de plaats waar de Gaasperzoom vlak bij het Gein ligt. Om die reden heeft Spaar het Gein destijds samen met andere groeperingen bezwaar gemaakt tegen die locatie. Dat bezwaar heeft toen succes gehad. De sportvelden werden gesitueerd in het deel van de Gaasperzoom nabij het waterpompstation bij Driemond.

Zuidoost heeft behoefte aan ruimte voor sportvelden. Veel kinderen zijn nu immers nog genoodzaakt hun sportclub elders te zoeken. De noodzaak tot aanleg van sportvelden heeft Spaar het Gein niet willen bestrijden. Wel zal zij waken voor een goede inpassing. Met name kunstlicht- en geluidsoverlast moeten binnen de perken blijven.

In 2003 leek een start gemaakt te worden met de invulling en uitwerking van de plannen. Op 29 januari 2003 werd hierover een informatieavond gehouden. Wethouder Litjens van het stadsdeel informeerde een zaal vol belangstellenden, waaronder een vertegenwoordiger van Spaar het Gein, over hoe en waarom en het tijdschema. Op de informatieavond heeft Spaar het Gein nog eens aandacht gevraagd voor haar zorgen. De wethouder liet weten daar zeker rekening mee te zullen houden. De vereniging zal het stadsdeel daar aan houden. Inmiddels heeft Zuidoost de plannen in een la gestopt en andere prioriteiten gesteld.