Redactie Nieuwsbrief

Gay Jannette Walen en Tjebbe de Boer voeren de redactie van de fraaie papieren Nieuwsbrieven. Mensen die willen helpen (twee keer per jaar) de Nieuwsbrief in Abcoude te helpen verspreiden, worden van harte uitgenodigd zich bij haar te melden: walen1944@gmail.com.

Kascommissie

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit Arie Fokker en Irma van den Berg.

Webredactie

Rien Leemans
web@spaarhetgein.nl