Redactie Nieuwsbrief

Marijke Carasso en Bart Vreeken voeren de redactie van de fraaie papieren Nieuwsbrieven. Mensen die willen helpen (twee keer per jaar) de Nieuwsbrief in Abcoude te verspreiden, worden van harte uitgenodigd zich te melden: marykecarasso@kpnmail.nl of bart.vreeken@hetnet.nl.

Kascommissie

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit Arie Fokker en Irma van den Berg.

Webredactie

Rien Leemans
web@spaarhetgein.nl