Spaar het Gein: het Gein kan het niet zelf!

De vereniging Spaar het Gein stelt zich ten doel de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied te beschermen en te ontwikkelen. Lid van de vereniging zijn “boeren, burgers en buitenlui” uit Abcoude en wijde omgeving. Op dit moment heeft de vereniging circa 450 leden. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak en des te groter de vuist die de vereniging kan maken!

Voor slechts 8 euro per jaar bent u lid. Daarmee ondersteunt u onder meer de strijd tegen een snelweg door het Gein, tegen een té grondige dijkverzwaring en andere activiteiten van de vereniging, én ontvangt u periodiek informatie. Actieve inbreng op allerlei manieren is mogelijk, maar hoeft niet.

Voorbeelden van onderwerpen waarvoor Spaar het Gein zich met succes heeft ingezet:

Spoorverdubbeling (1991 – 1999) – Het aanvankelijke kabinetsvoornemen om de te verdubbelen spoorverbinding Amsterdam-Utrecht bij de karakteristieke overgang van het dorp in het Geingebied op maaiveldniveau aan te leggen, is afgewend. Een lobby voor verdiepte aanleg, samen met gelijkgestemde organisaties, heeft succes. Het verdubbelde spoor passeert het Gein nu via een aquaduct.

► A6-A9 (2005-2006) – Zowel het oorspronkelijke kabinetsvoornemen om deze snelwegverbinding op maaiveldniveau dwars door Geingebied aan te leggen, als het latere plan om de snelweg ondertunneld aan te leggen (met één van de tunnelmonden in de Broekzijdse polder, dus in Geingebied), is afgewend. Het kabinet besluit in 2006 uiteindelijk te kiezen voor opwaardering van bestaande wegen, extra OV en rekeningrijden. In januari 2012 werd dat besluit definitief.

► Dijkverbetering (2006 – 2015) – Het aanvankelijke voornemen van het hoogheemraadschap AGV om de Geindijken nagenoeg kaal te kappen (op 200 van 4.500 bomen na), te verbreden en af te vlakken, is met inzet van Spaar het Gein omgebogen in een plan dat het karakteristieke beeld van de Geindijken (steile taluds, met 4.300 van de 4.500 bomen) intact heeft gelaten.

Voorbeelden van onderwerpen waarvoor de inzet van Spaar het Gein nodig blijft:

► Verkeer – Voor de sluipverkeerproblematiek en de slechte verkeersafwikkeling tussen Gein en dorp, met name in de Stationsstraat, dienen verstandige oplossingen te worden gezocht.

► Helikoptervluchten – Commerciële helikopterondernemingen hebben het Gein ontdekt. De provincie Utrecht gaf ontheffingen af, waarmee deze pretvluchten vanuit het Gein – als een soort heliplatform – werden gefaciliteerd. Spaar het Gein heeft hiertegen geprotesteerd. De gemeente staat inmiddels aan onze zijde, zodat we hopen dat de provincie hier voortaan het Gein niet meer mee zal belasten.