Vragen over nieuwe voorstellen kruising N236 bij Driemond -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Vragen over nieuwe voorstellen kruising N236 bij Driemond

22 mei 2016

Het heeft even geduurd, maar op 18 april 2016 heeft de provincie Noord-Holland tijdens een ‘stakeholdersbijeenkomst’ twee nieuw voorstellen voor een reconstructie van het kruispunt gepresenteerd:

 1. 0-variant (afdeling 1 hieronder) hierin wordt alleen de duiker onder de weg vervangen; verder verandert er niets.
 2. de langzaam rijden variant (afbeelding 2 hieronder): dit is een variant met meer ruimtelijke impact; het is een platgedrukt verkeersplein, waarin het verkeer gedwongen wordt langzaam te rijden, ook zonder stoplichten.

Een toelichting van de provincie op de voorstellen vindt u hier.

afbeelding 1

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 2

Het bestuur van Spaar het Gein heeft zich beraden over een standpunt. De door de provincie gepresenteerde ‘Langzaam Rijden’-variant roept bij nadere beschouwing een aantal vragen en punten van kritiek op:

 1. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze variant kan functioneren zonder gebruik van verkeerslichten. Die veronderstelling is verlaten. Fietsers en voetgangers mogen alleen bij groen licht oversteken. Dan moet het autoverkeer stoppen. Vooral in de spitsen zullen de stoplichten dan gebruikt worden, waarmee een van de voordelen van deze variant ten opzichte van de 0-variant behoorlijk aan betekenis inboet.
 2. De provincie meent dat een voordeel van de Langzaam Rijden variant ten opzichte van de 0-variant is dat bij uitval van stoplichten fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken, omdat ze dan steeds een tussenhaven hebben en niet drie rijbanen ineens hoeven over te steken. De vraag is in hoeverre het geoorloofd is met deze uitval rekening te houden bij het bepalen van de keuze uit verschillende varianten.
 3. Komende vanuit bepaalde richtingen is het naar diverse richtingen een behoorlijke ‘omweg’ om de rotonde in zijn geheel te moeten ronden. Bijvoorbeeld het verkeer van Gein Noord richting Amsterdam en van Driemond richting Weesp. Gaan automobilisten dan geen short cut nemen?
 4. (Sluip)Verkeer vanuit Weesp dat naar Abcoude wil, wordt verleid Gein Noord in te rijden zodat daar een verkeerstoename te verwachten is. Dit terwijl Gein Zuid geschikter (minder ongeschikt) is voor verkeer dan Gein Noord. Tot nu toe accepteerde de provincie het uitgangspunt dat voorkomen moest worden dat de verkeersdruk op Gein Noord zou toenemen. Bewegwijzering is geen oplossing. Immers, een ander geaccepteerd uitgangspunt is dat er sowieso geen bewegwijzering richting Abcoude voor auto’s zou komen, zoals dat nu ook niet het geval is! Er zouden alleen kleine fietsbordjes richting Abcoude komen.
 5. Er is twijfel of grote combinaties voldoende hebben aan de kleine draaicirkel die deze ‘platgeslagen’ rotonde biedt.
 6. Grotere combinaties zullen bij het oversteken (bijvoorbeeld vanuit Gein Zuid richting Amsterdam of richting Gein Noord) het fietspad en het autoverkeer vanuit Diemen richting Weesp) kunnen blokkeren omdat zij twee keer voorrang moeten verlenen. Dat doet afbreuk aan het veiligheidsprincipe.

Andere alternatieven?

 1. Een van de bezwaren tegen de huidige situatie is dat fietsers die willen oversteken naar Driemond het fietspad Diemen -> Weesp blokkeren als zij voor hun stoplicht wachten. In een zgn. 0-plus variant, waarin de brug (de duiker) circa anderhalve meter wordt verbreed kan een veilige wachtplaats (voorsorteerplek) voor het overstekende fietsverkeer worden gecreëerd. Meer veranderingen zijn dan niet nodig. De bezwaren 3, 4, 5 en 6 doen zich dan niet voor. Met werkende stoplichten is dit de veiligste variant. Tijdens de presentatie werd aangegeven dat de doorstroming in een nieuwe variant tenminste gelijk moest blijven. Dat is bij een 0-plus variant het geval. Een van de doelstellingen die tijdens de inloopavond werd genoemd, is dat de wachttijd vanuit Gein Noord en Zuid moest worden verkort. Wij, noch de gemeente De Ronde Venen hebben die doelstelling echter genoemd. Een passende ruimtelijke inpassing gaat wat ons betreft voor.
 2. Is een oplossing met twee kleine rotondes t.h.v. Gein Noord en Zuid onderzocht? De bezwaren 3-6 doen zich dan evenmin voor. Als zo’n variant niet meer ruimtebeslag inneemt dan de beide andere varianten, zou dat een oplossing kunnen bieden?

Deze vragen zijn per brief van 27 mei 2016 aan de provincie voorgelegd.

1 reactie

Aan Vragen over nieuwe voorstellen kruising N236 bij Driemond.
 1. Klaas Rozendaal
  -

  Per heden nieuwe voorzitter van de Dorpsraad Driemond. Derhalve belangrijk om geïnformeerd te worden over o.a. Het kruispunt nabij Driemond voor ontsluiting van Driemond en het Gein.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...