De vereniging Spaar het Gein onderneemt onder meer de volgende activiteiten:

 • het ontwikkelen van een eigen visie op de toekomst van het Geingebied
 • het (waar nodig in samenwerking met andere organisaties) bevorderen, becommentariëren, of zo nodig bestrijden van overheidsplannen die voor het Gein van belang zijn, zoals:
  • infrastructurele projecten (zoals A6-A9, aquaduct, dijkverzwaring)
  • ruimtelijke plannen zoals (bestemmingsplan buitengebied, streekplannen)
 • het zo nodig wijzen van overheden op de noodzaak tot handhaving van eigen regels
 • het organiseren van een flora- en faunainventarisatie
 • het organiseren van ledenvergaderingen
 • het bijhouden van een website
 • het uitgeven van nieuwsbrieven
  • twee fraaie papieren nieuwsbrieven per jaar voor leden
  • digitale nieuwsmail voor leden en andere belangstellenden
 • het bevorderen van de uitgave van boeken over het Gein
 • het bevorderen van landschapsonderhoud aan het Gein