De provincie Noord-Holland bereid een reconstructie van de N236 (provinciale weg Amsterdam-Hilversum) voor. Daarvan maakt onderdeel uit het kruispunt bij Driemond, één van de toeganspoorten tot het Geingebied. De eerste berichten daarover bereikten ons in december 2010.

Twee jaar later treedt de provincie naar buiten. Op een inloopavond in Tulip Inn op 11 december 2012 worden (zeer voorlopige) beelden getoond en toegelicht.

Van de drie aanvankelijke doelstellingen van het project (duurzaamheid, doorstroming en veiligheid) blijkt de doorstromingsdoelstelling vervallen. Dat zou een te grote aantrekkende werking van de N236 opleveren. Wel wil de provincie Gein Noord en Zuid nog vóór het bereiken van de N236 samenvoegen, zodat er één kruispunt overblijft in plaats van, zoals nu, drie T-splitsingen. Zoals op onderstaande animaties te zien is, heeft dat grote impact op de omgeving van het kruispunt.  De bovenste foto toont de huidige situatie, de foto eronder de toekomstige. Rood is fietspad, grijs is weg.

alt

 

alt

De provincie gaat een programma van eisen opstellen voordat het project wordt aanbesteed. Naar aanleiding van een gesprek, in januari 2013, met twee medewerkers van de provincie heeft Spaar het Gein in een reactie van 15 februari 2013 bezwaar gemaakt tegen het voorliggende plan. Spaar het Gein bepleit daarin een oplossing waarin de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, maar voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in het karakteristieke beeld ter plaatse worden aangebracht.

De provincie toont zich in een brief van 29 mei 2013 (blz 1 en blz 2) niet gevoelig voor onze bezwaren. Daarop heeft Spaar het Gein de provincie op 7 juli 2013 randvoorwaarden gesteld waaraan een herinrichtingsplan moet voldoen. Eén daarvan is dat een landschapsarchitect zorgdraagt voor een zo goed mogelijke inpassing.

Sindsdien is er wel verbetering in de plannen opgetreden (zie afbeelding 6.1 uit het beeldkwaliteitsplan), maar er blijven zorgen.

alt

Op 6 augustus 2014 heeft de gemeente Amsterdam een ontwerp-WABO-vergunning gepubliceerd, waarop Spaar het Gein een zienswijze heeft ingediend.

Wordt vervolgd!