Een goede inventarisatie van flora en fauna is van groot belang. Voor natuurbeheer en natuurbeleid in het algemeen, maar vooral ook voor de vereniging Spaar het Gein. Hoe meer soorten (bijzondere) dieren en planten het Geingebied blijkt te herbergen (of als doorgangsroute kiest), des te groter de natuurwaarden van het Gein. Naast de grote landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van het Gein vormen ook natuurwaarden een factor van belang om bestuurders voor onze standpunten te winnen. Met een goede inventarisatie kun we plannen kritisch beoordelen op eventuele negatieve effecten op de natuurwaarden van het Geinlandschap.

Het Geingebied, Een Waardevol en Inspirerend Landschap

Onder die titel schreef Ellen van Donk in maart 2019, in het kader van een IVN-natuurgidsencursus, haar eindverslag van een onderzoek naar onder meer flora en fauna langs van een gedeelte van de zuidoever van het Gein, inclusief de oeverlanden en het water, tussen de Witte Dame (het oude stationsgebouw van Abcoude) en het Wilhelmina-bruggetje.

Dit interessante verslag kunt u hier downloaden.

Commissie Natuurwaarden Spaar het Gein

In 2011 zijn oude plannen om een goede flora- en fauna-inventarisatie van het Gein te organiseren, geconcretiseerd. Onder leiding van ecoloog Jan Beekman is een Commissie Natuurwaarden gevormd, samengesteld uit deskundigen en geïnteresseerden. Leden die een vraag over de werkzaamheden van de Commissie hebben, kunnen die natuurlijk kwijt bij Jan Beekman (adajan@xs4all.nl ).

Geef uw waarneming door!

altU kunt bijdragen aan de inventarisatie. U kunt uw waarnemingen van alle plant- en diersoorten doorgeven via www.waarneming.nl. Op deze website moet u zich registreren. Dit is belangrijk, omdat de personen die bijzondere waarnemingen op juistheid controleren (de ‘validatoren’) dan eventueel contact met de waarnemer kunnen zoeken als ze over een waarneming vragen hebben. De eerste keer invoeren is wellicht lastig, maar daarna gaat het vanzelf.

Bekijk hier een selectie van leuke en interessante waarnemingen vanaf april 2011

Excursies, lezingen en cursussen

De zoogdiervereniging organiseert van tijd tot tijd excursies, lezingen en een basiscursus zoogdieren inventariseren. Zie daarvoor hun website: www.zoogdiervereniging.nl.