Een van de grootste successen van Spaar het Gein betreft de realisatie van spoortunnel, onder het Gein door. Aanvankelijke plannen van het Rijk om het verdubbelde spoor het Gein op maaiveldniveau (met hoge geluidsschermen) te laten kruisen, werden dankzij een geslaagde lobby onder aanvoering van Rien Nouwen omgebogen. In 2005 werd het Rien Nouwen Aquaduct door de commissaris van de koningin Boele Staal feestelijk geopend. Zie het Dossier Spoorverdubbelong – Aquaduct.

Maar er is nog wel een en ander te wensen rond het aquaduct. De aandacht van alle betrokkenen is vooral gespitst geweest op de besluitvorming en minder op de uitwerking. Het Aquaduct is een van de eerste Construct & Design projecten geworden. De les: bouwondernemers is daarin een grote mate van vrijheid gegund om de inpassing naar eigen goeddunken vorm te geven. In het geval van het Aquaduct heeft dat er toe geleid dat een grote hoeveelheid verschillende (grotendeels spierwitte) hekwerken rond het aquaduct is geplaatst.

Gesprekken met beheerder Pro Rail hebben tot nu nauwelijks resultaat opgeleverd. De hekwerken zouden pas na 10 jaar weer een nieuwe schildersbeurt krijgen. Spaar het Gein zal proberen een landschapsvriendelijker kleur te laten aanbrengen.

Vrijwilligers onder aanvoering van Bart Vreeken en Koos van der Weijden hebben intussen al wel resultaat gehad met de aanplant van van fruitbomen en passende struiken. In overleg met de gemeente komt een steeds beter maaibeheer van de grond.

Als de gemeente ook nog bereid is passender paaltjes langs de weg te plaatsen, kan ook dit dossier te zijner tijd naar het archief.

Wordt vervolgd.