Gemeenteraad wil géén windturbines in Geingebied! -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Gemeenteraad wil géén windturbines in Geingebied!

2 oktober 2020

Donderdag 1 oktober 2020 vergaderde de gemeenteraad van De Ronde Venen over de ontwerp Regionale Energiestrategie (RES) U16 (het regionale samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten).  Alhoewel besluitvorming over de zoekgebieden eigenlijk pas in maart 2021 plaatsvindt, hadden enkele partijen toch voorstellen gedaan om het Geingebied nu al uit te sluiten als zoekgebied. De niet langer te negeren, aanhoudende protesten vanuit het Gein, de 4600 handtekeningen, de status van UNESCO-werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam (deels gelegen in het Geingebied) én de grote cultuurhistorische waarden van het Geingebied vormden daarvoor de aanleiding.

Uiteindelijk kon een motie van CDA, VVD en D66 rekenen op een ruime meerderheid van de raad (NOOT 1). Alleen de CU stemde tegen. In deze motie (hier te downloaden), verzoekt de raad het College om:

“In De Ronde Venen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te sluiten als zoekgebied voor windturbines;
In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied.
De gemeenteraad en de inwoners intensief te blijven betrekken bij het hele traject tot en met aanwijzing van de eerste zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.”

Gelet op de toelichtingen en de reacties van de indieners op vragen over de motie, kan de conclusie niet anders zijn dan dat met deze motie wordt bedoeld het hele Geingebied uit te zonderen als zoekgebied. Raadslid Brunia hoopte dat met dit besluit de rust in de gemeente zou terugkeren en de zoekgebiedendiscussie nu zonder deze ballast kon worden gevoerd.

Wethouder Kiki Hagen was geen voorstander van de motie, maar verklaarde deze voluit uit te zullen voeren.

Spaar het Gein dringt hier al sinds november 2019 op aan en is uiteraard zeer verheugd met deze uitkomst! Speciale dank gaat uit naar al diegenen die aan dit resultaat hebben bijgedragen, niet in de laatste plaats de mensen achter de Stichting Stop Windturbines Geingebied.

We zijn er nog niet. Zoals in het nieuwsbericht van 30 september 2020 aangegeven, houdt Amsterdam tot nu nog de mogelijkheid van grote windturbines rond de Gaasperplas en in de Gaasperzoom open. Ook die zullen een grote impact hebben op het Geingebied. Hetzelfde geldt voor turbine-opties pal aan de overzijde van het Amsterdam Rijnkanaal, schuin tegenover Fort Nigtevecht. Gelukkig heeft Weesp zich daar inmiddels tegen uitgesproken, maar de provincie heeft dat besluit nog niet overgenomen.

NOOT 1: De raadsfractie van Ronde Venen Belang zette een week eerder al een amendement op de agenda, waarin het Geingebied werd uitgesloten als zoekgebied. Dat amendement vindt u hier. Om technische redenen werd uiteindelijk de motie van de coalitie aangenomen.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...