Provinciebestuur dreigt met aanwijzing windturbinelocaties -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Provinciebestuur dreigt met aanwijzing windturbinelocaties

15 september 2022

De provincie Utrecht heeft op 4 juli 2022 een rapport gepubliceerd met de resultaten van onderzoek naar potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie binnen de provinciegrenzen.

Officieel om snel te kunnen schakelen als de door de diverse RES-gemeenten aangedragen zoeklocaties niet geschikt of niet voldoende blijken te zijn, maar tussen de regels door kan het rapport ook als dreigement worden gezien naar gemeenten, zoals De Ronde Venen, die hebben aangegeven helemaal windturbines binnen hun grenzen te willen plaatsen en alleen op zonnevelden willen inzetten. De provincie zou dan van een aanwijzingsbevoegdheid gebruik kunnen maken.

“In het kader van de RES zijn verschillende zoekgebieden in de provincie Utrecht in beeld gebracht. De komende tijd wordt door gemeenten onderzocht in hoeverre zonne- en/of windenergie in deze zoekgebieden mogelijk en wenselijk is. Uit deze onderzoeken zal soms blijken dat zonne- of windenergie in een zoekgebied niet mogelijk of wenselijk is. Het is daarom aannemelijk dat in een deel van de zoekgebieden uiteindelijk geen zonne- of windenergie gerealiseerd zal worden. Het risico bestaat daarmee dat de doelstellingen voor de opwek van duurzame elektriciteit in
2030 niet worden gehaald.

Met het oog op dit risico is het doel van voorliggende inventarisatie om in beeld te brengen welke gebieden in de provincie Utrecht een goede start kunnen vormen als (aanvullende) onderzoeksgebieden voor windenergie. Mocht het binnen de bestaande zoekgebieden niet mogelijk zijn om windenergie te realiseren, dan kan gekozen worden om de kansrijkheid van één of meerdere potentiële onderzoeksgebieden uit deze inventarisatie nader te onderzoeken. Op deze manier werkt de provincie Utrecht samen met gemeenten en de andere RES-partners doorlopend aan de energietransitie.”

Het rapport bevat een kaartje met diverse locaties die nader onderzocht zouden kunnen worden. Op dat kaartje staan twee gebieden (nrs. 29 en 34) in het Geingebied ingetekend:

Spaar het Gein houdt vast aan het steeds ingenomen standpunt: we gaan geen rode loper uitleggen voor windturbines in het Geingebied.

De gemeente De Ronde Venen is ook niet blij met de oproep vanuit de provincie aan de gemeente om voor 1 december 2022 toch ook enkele zoeklocaties aan te dragen: zie https://rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/oproep-provincie-over-windenergie-valt-niet-goed-bij-de-gemeente-in-de-ronde-venen-geen-windmolens.

In de gaten houden dus!

Zie ook de ingezonden brief van Anco Goldhoorn in de regionale pers.

Het provinciale rapport “Potentiële onderzoeksgebieden windenergie” kun je hier downloaden.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...