Provinciale Staten NH willen geen windturbines langs grenzen -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Provinciale Staten NH willen geen windturbines langs grenzen

7 oktober 2020

Unanieme steun in provincie Noord Holland tegen samenklontering windturbines bij provinciegrens

Provinciale Staten vergaderde op 5 oktober 2020 over de concept–RES. Het viel de SP op dat in beide provincies
windturbines tegen de grenzen aangetekend werden. En dan vooral rond en in het Geingebied. Een motie van de SP wees daar op, en verzocht het provinciebestuur te voorkomen dat het grensgebied tussen Noord–Holland en Utrecht bedorven wordt door slechte planning over en weer. Verzocht werd ook de erfgoedstatus en
belangrijke publieke functies voorop te stellen bij de verdere planvorming. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...