Schotbalkstuw in aanbouw -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Schotbalkstuw in aanbouw

22 januari 2018

Waternet is bezig met het aanbrengen van een schotbalkstuw naast de Swinkelsbrug.

Mooi wordt het niet, maar het is wel een onderdeel van de afspraken in het kader van de dijkverbeteringswerkzaamheden. Op uitdrukkelijk verzoek van de omgeving zijn de bomen op de Geindijken toen vrijwel allemaal blijven staan. Om eventuele gevolgen van een gat in de dijk als gevolg van een omgewaaide boom te beperken, wordt bij Driemond en bij de Swinkelsbrug een schotbalkstuw op de oever geplaatst, die met behulp van een vaste kraan snel in stelling kan worden gebracht en de toevoer van water in het Gein kan stoppen. De stuw wordt in de volksmond compartimenteringswerk genoemd. Voor deze stuw is in april 2017 een omgevingsvergunning verleend.

Enkele fruitbomen moesten in verband met de werkzaamheden helaas worden verwijderd, maar worden daarna weer teruggeplaatst. Mochten deze bomen na herplaatsing niet overleven, dan plaatst Waternet nieuwe, zo is bedongen.

De stuw bij Driemond komt op de plek van de huidige balgstuw en zal naar verwachting over een jaar worden aangebracht.

 

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...