Windturbines in het Gein? -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Windturbines in het Gein?

7 februari 2018

Op 6 februari 2018 is in de Commissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente De Ronde Venen een voorstel van B&W over de rol van de gemeente inzake verduurzaming besproken. Aan het voorstel ligt een plan (Transitieontwerp elektriciteit Gemeente De Ronde Venen) ten grondslag, dat door een extern bureau is opgesteld.

B&W stellen voor in oktober 2019 een besluit over verdeling van zonne- en windenergie te nemen, zodanig dat dit leidt tot klimaatneutraliteit in 2040. Een van de punten die er direct uitspringen, is de plek die voor initiatieven voor energie uit grote windmolens/turbines is ingeruimd.

Uit de nota:

“3. Windontwikkeling op boerenland
Er is interesse in het opwekken van (wind)energie bij een aantal boeren in een voormalig zoekgebied van de provincie (omgeving Amsterdam-Rijnkanaal). Dit deel valt deels buiten de Schipholcontour. De gemeente kan de grondeigenaren ondersteunen in het vinden van de juiste invulling van hun ambitie en zo nodig een partner zijn richting Schiphol of de provincie waar nodig. De Natuur&Milieu Federatie Utrecht kan hierin een faciliterende rol spelen. De gemeente kan hierbij als voorlopig onafhankelijke partij het gesprek met Schiphol faciliteren, met als doel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om af te wijken, en welke kosten dit met zich meebrengt op deze en eventuele andere locaties binnen de gemeente. (…)”

Het gaat hier om zeer grote turbines langs het Amsterdam Rijnkanaal, aan de oostzijde van het Geingebied! De impact op het Geingebied is enorm en schopt alle verhoudingen overhoop. Spaar het Gein is daar altijd tegen geweest en is dat nog steeds. Windmolens moeten worden gesitueerd op plaatsen waar dat verantwoord kan worden ingepast, zoals op zee en langs de Afsluitdijk. Niet in een gebied als het Geingebied. Daar moeten we zuinig op zijn. De gemeente(raad) deelde die mening tot dusverre ook. Het lijkt er nu op dat B&W daar nu actief verandering in willen brengen. In het raadsvoorstel valt te lezen:

“4.3 Met ondersteuning van windontwikkeling op boerenland wordt het initiatief bij de markt gelaten en doen wij ervaring op met het vraagstuk. Zoals hierboven gesteld ligt er geen keuze voor tussen zon en wind maar is het de vraag in welke verhouding De Ronde Venen het wil. Daarom is het goed initiatiefnemers te ondersteunen en ervaring op te doen met het vraagstuk. Bedoeld worden hier de grote molens. Dat dit gevoelig ligt is bekend, vandaar dat het initiatief bij de markt wordt gelaten.”

Spaar het Gein meent dat plannen voor zeer grote molens alle bewoners in en rond het gebied aangaan en niet aan het initiatief en de afwegingen van marktpartijen kunnen worden overgelaten. Daarvoor is de financiële worst die de betrokken landeigenaren wordt voorgehouden, te aantrekkelijk.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...