Provincie Utrecht verklaart bezwaar Spaar het Gein tegen ontheffing helivluchten gegrond! -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Provincie Utrecht verklaart bezwaar Spaar het Gein tegen ontheffing helivluchten gegrond!

4 september 2017

Het heeft even geduurd, maar ons bezwaar tegen de ontheffing voor 2017, door GS Utrecht in maart 2017 verleend aan HeliFlight Holland BV, vanaf een locatie op Gein Zuid, is gegrond verklaard! Voorlopig mag HeliFlight hier niet vliegen vanaf die locatie.

Het besluit van 29 augustus 2017 van GS van Utrecht met als bijlage het advies van de adviescommissie vindt u hier.

De kern van het besluit is dat GS met ons van mening zijn dat er geen afweging van alle betrokken belangen t.a.v. de locatie heeft plaatsgevonden. Relevant (maar niet meegewogen) zijn de nabijheid van de aanwezige natuurmonumenten (beschermde oeverlandjes), het zijn van een ecologische verbindingszone, de variëteit aan flora en fauna, en de verkeersaantrekkende werking. De prettigste zin staat helemaal aan het slot: “Daar komt bij dat de commissie bezwaarmaker kan volgen in zijn betoog over het belang van het Geingebied.”.

Afgewacht zal moeten worden of de aanvrager van de vergunning in dit besluit berust of beroep instelt bij de rechtbank. Afgewacht zal ook moeten worden wat de nieuwe beslissing van GS zal zijn. Immers, nu de ontheffing is ingetrokken, moet er een nieuwe beslissing op de aanvraag worden genomen.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...