Werkgroep Uitvoering Dijkverbetering

Drie leden van Spaar het Gein (bestuurslid Raymond Dommanschet, Theo Wijnant en Evert Schuurman) volgen de uitvoering van de plannen nauwlettend en hebben korte lijnen naar de aannemer en Waternet. Als u een vraag of opmerking voor hen heeft, schroom niet! Stuur een mail naar info@spaarhetgein.nl. Uw vraag of opmerking wordt direct doorgespeeld aan de Werkgroep.

Commissie natuurwaarden

Spaar het Gein heeft belang bij een zo goed mogelijke flora- en faunainventarisatie. Er is genoeg bijzonders in en rond het Gein! Een commissie met (op dit moment) Jan Beekman, Ton Koekenbier, Dirk Quaak, Jan Dulfer, Gay Jannette Walen, Ger van Schaick, Jur van den Bosch, Bart Vreeken en Tjebbe de Boer gaat hiermee aan de slag. Steun is welkom! Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jan Beekman (adajan@xs4all.nl).

Redactie nieuwsbrief

Gay Jannette Walen voert de redactie van de fraaie papieren Nieuwsbrieven. Mensen die willen helpen (twee keer per jaar) de Nieuwsbrief in Abcoude te helpen verspreiden, worden van harte uitgenodigd zich bij haar te melden: g.jannettewalen@hetnet.nl.

Ledenadministratie

Piet Spaargaren fungeert al jaren als steunpilaar voor de penningmeester bij het bijhouden van het ledenbestand en de boekhouding van de vereniging.

Kascommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit Liesbeth Boswijk (benoemd op de ALV van 29 maart 2011) en Gay Jannette Walen (benoemd op ALV 26 oktober 2016).