Gedeeltelijke kap populierenlaan Gein Zuid -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Gedeeltelijke kap populierenlaan Gein Zuid

16 februari 2019

Niets heeft het eeuwige leven, ook een populier niet.

Het Gein bevat een karakteristieke populierenlaan op Gein Zuid bij de nummers 24-27. Hoge populieren aan beide zijden van de weg, op betrekkelijk korte afstand van elkaar. Momenteel 50 a 60 jaar oud.

 

Dijkbeheerder Waternet maakte begin 2018 kenbaar de laan te willen kappen. Omwaaigevaar met mogelijke dijkbreuk en gevaar voor het verkeer werden als reden genoemd. Spaar het Gein werd gevraagd of het daarmee akkoord kon gaan. Natuurlijk heeft Spaar het Gein oog voor risico’s, maar er bestonden twijfels over de noodzaak omdat nog maar enkele jaren geleden, in het kader van de dijkverbeteringsplannen, nog géén veiligheidsrisico’s werden gezien. In tegendeel, ook Waternet onderkende toen de waarde en veiligheid van de laan, mede gezien het aanbrengen van de noodstuwen aan beide Gein-einden.

Om die reden heeft Spaar het Gein begin 2018 onderzoek door een onafhankelijke bomendeskundige  bepleit. Waternet heeft >> onderzoek door het door ons geadviseerde bureau Pius Floris << laten uitvoeren en onlangs het resultaat met het bestuur van Spaar het Gein besproken.

Het overgrote deel van de 91 bomen (waaronder veel populieren) is door Pius Floris als redelijk tot goed gewaardeerd. In het rapport werden twee opties besproken om te zorgen voor geleidelijke vervanging van de bomen, om te voorkomen dat over enige jaren een grote kaalslag zou moeten plaatsvinden.

Waternet is bereid mee te denken over het uitvoeren van de tweede door Pius Floris gegeven optie, die voorziet in gefaseerde kap en vervanging:

“2. Het dunnen van alleen de oostelijke helft is een optie om de overige kronen de mogelijkheid te geven de ruimte over te laten nemen, waarbij elke derde boom geveld wordt. De winddruk aan de westzijde wordt nog volledig opgevangen en turbulentie boven de rijbaan zal niet sterk toenemen. Het ondergrondse volume voor de bomen aan de oostzijde neemt toe en de diktegroei zal op peil blijven met het ronder worden (uitdijen) van de kronen. Bovendien is de gevaarzetting aan de oostzijde het laagst behalve ter hoogte van woningen en inritten, zodat beter begonnen kan worden met het vellen van hoekbomen bij inritten.
a. Deze dunning zou conform de gedragscode kunnen worden uitgevoerd (2018).
b. Herplant is bij een dunning van één op de drie bomen geen reële optie.
c. In de westelijke rij kan ook één op drie exemplaren gedund worden na 3 tot 5 jaar (ca. 2022). Hier is herplant nu wel aan de orde (zie hierboven).
d. Zodra het kronendak weer sluitend wordt (ca. 10 jaar na aanvang) creëert een tweede dunning aan de oostzijde nog meer ruimte zodat hier nog
maar één op de drie populieren over is (ca. 2028). Tevens kan dan ook hier herplant plaatsvinden.
Boomnummer 69 is een halfwas populier naast de inrit van huisnummer 25. Deze zou dan voorlopig kunnen blijven staan.
e. Overweeg na ca. 10 jaar de laatste exemplaren van de oude generatie (ca. 2038) aan beide zijden te verwijderen en aan de westzijde mogelijk nog
aan te planten.
f. Het voordeel van deze optie is een geleidelijke overgang waarbij het huidige beeld van een volwassen kroonvolume het beste in stand blijft en
er gelaagdheid komt in leeftijd en grootte. Als er gekozen wordt voor meerdere soorten dan heeft dit meerwaarde voor de natuur en zullen
eventuele plantenziekten minder vat hebben op de structuur.”

Als eerste stap werd het uitkronen van een aantal populieren en het vellen van 15 populieren op het noord-oostelijke deel van de laan voorgesteld. Na het vellen van enkele aangetaste exemplaren werd het risico op omwaaien van die dan ineens in de vrije wind staande bomen te groot geoordeeld. Het overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat van die 15 populieren er twee gespaard kunnen blijven.

De kap- en opkroonwerkzaamheden zullen zullen nog deze maand worden uitgevoerd. De komende tijd zal overleg plaatsvinden over de uitwerking van het verdere plan, inclusief de keuze van de te herplanten boomsoorten.

We vertrouwen er op dat het overleg met Waternet tot iets mooi leidt! Zoals op onderstaande afbeelding van een schilderij met de situatie van circa 10-15 jaar geleden van Anneke de Groot.

Populieren Gein Zuid

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...