Burgemeester over helikoptervluchten -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Burgemeester over helikoptervluchten

31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft burgemeester Divendal van De Ronde Venen vragen van de PvdA/GroenLinks-fractie over recreatieve helikoptervluchten beantwoord. De gemeente kan de verlening van provinciale ontheffingen niet tegenhouden (tenzij veiligheid of openbare orde in het geding is). Wel heeft de gemeente de bevoegdheid het benutten van een verleende provinciale ontheffing  tegen te houden, als het gemeentelijke bestemmingsplan een met het gebruik van de provinciale ontheffing strijdige functie heeft. Vaak gaat het om een weiland met de bestemming ‘agrarisch’. Het opstijgen en landen met een helikopter is geen agrarische werkzaamheid en dus verboden. Per geval kan de gemeente een afweging maken of zij van dat gemeentelijke verbod een ontheffing verleent. In het geval van de vluchten vanaf Gein Zuid heeft de gemeente die ontheffing niet verleend.

Het antwoord op de laatste vraag is hoopgevend:

“Ondanks dat de burgemeester slechts gevraagd wordt om een verklaring van geen bezwaar, heeft hij de opeenstapelde problematiek als gevolg van de helikoptervluchten wel expliciet onder de aandacht van de provincie gebracht. Inmiddels heeft de provincie naar aanleiding van de klachten vanuit Abcoude toegezegd dat zij in de toekomst meer rekening gaat houden met natuur- en milieuwaarden, de aanwezigheid van stiltegebieden en bijzondere flora- en faunagebieden.”

Weliswaar is het Gein formeel geen stiltegebied, maar het lijkt erop dat de provincie inmiddels weet dat Abcoude niet gediend is van deze recreatieve vluchten.

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...