Beelden zeggen meer dan woorden... -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Beelden zeggen meer dan woorden…

15 december 2019

artist impression

Nieuwsbrief 46 opent met een artikel over de windturbines. Rechtsboven staat een ‘artist impression’ van enkele windturbines, geprojecteerd achter de Oostzijdse molen op Gein Zuid. Een paar leden hebben een kritische vraag gesteld over deze afbeelding. Zij vinden de afbeelding tendentieus en niet passen bij de faire informatie die Spaar het Gein pleegt te geven.

Deze leden hebben in zeker opzicht gelijk, omdat het lijkt alsof er turbines pal achter de molen zijn gepland, terwijl daar nog geen concreet plan voor bestaat. Deze afbeelding is ook niet door het bestuur aangeleverd bij de redactie van de Nieuwsbrief. Zoals te doen gebruikelijk zoeken redactie en drukker bij aangeleverde artikelen die enige verluchtiging kunnen gebruiken, een bijpassende afbeelding. Het bestuur is bij die keuze niet betrokken en dat levert nooit problemen op.

Deze keer is gekozen voor de afbeelding die boven de online petitie staat. Spaar het Gein steunt die petitie  en het signaal dat daar van uitgaat, ook al was en is het bestuur niet gelukkig met die afbeelding. Die nuance was bij drukker en redactie van onze Nieuwsbrief niet bekend, dus begrijpelijk was hun keuze voor de afbeelding wel.

Anderzijds denkt het bestuur dat onze leden de afbeelding wel op waarde zullen schatten en zien dat het een zwaar aangezette poging is om aandacht te vragen voor het bijbehorende onderwerp. Animaties zijn zelden waarheidsgetrouw.

De afbeelding op bladzijde 2 van de Nieuwsbrief is een bewerkt stukje landkaart van het Gein. De rode streep geeft aan waar een lijnopstelling van windturbines in de Baambrugse polder ten zuidoosten van het Gein mogelijk zou kunnen komen, als het aan voorstanders ligt. De veronderstelling dat de molens ver weg langs het Amsterdam Rijnkanaal geplaatst zouden kunnen worden, is onlangs door de provincie Utrecht naar het rijk der fabelen verwezen. Op onderstaand (detail)kaartje met zoekgebieden voor windturbines in de provincie is zichtbaar dat die zone, net als de zone daarnaast, tussen de hoogspanningsmasten, door de provincie als niet geschikt is aangemerkt. Uit het kaartje moeten we echter afleiden dat de provincie de rest van het Geingebied, inclusief de Broekzijdse polder, tussen het Gein en Amsterdam Zuidoost, wel geschikt acht voor windturbines.

Inmiddels is bekend dat ook in de Broekzijdse polder een turbine (van 140 m) is gepland.

 

detailkaartje Gein

zoekgebieden wind in provincie Utrecht (groen is geschikt volgens provincie)

Op 17 december 2019 publiceerde de provincie een concept-ontwerp Omgevingsvisie en een concept-ontwerp Omgevingsverordening. Daarin is het hierboven kaartje met zoekgebieden gewijzigd; nu is de hele provincie, op de woonkernen en Natura 2000 na, volledig opengelaten!

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...