Maatregelen tegen bermgebruik op Gein Zuid -
Vorige
SLUITEN
Volgende

Maatregelen tegen bermgebruik op Gein Zuid

23 augustus 2016

Half augustus 2016 zijn er werkzaamheden op Gein Zuid gestart, die bedoeld zijn om het gebruik van de nieuwe bermen door auto’s tegen te gaan. De dijkverbeteringswerkzaamheden zijn vorig jaar afgesloten met de aanleg van nieuw asfalt en met nieuw ingezaaide bermen. Als gevolg van het nieuwe, strakke asfalt wordt er harder gereden. Mogelijk mede als gevolg daarvan werden de bermen ook vaker opgezocht om uit te wijken om tegenliggers te passeren. Dit zorgde op nogal wat plaatsen voor diepe, voor fietsers en auto’s gevaarlijke sporen vlak naast het asfalt. Het jonge gras werd platgereden.

De sporen naast het asfalt werden op grote stukken gevuld met puin. Dit was niet wat we wilden. Om elkaar te passeren, zijn immers de passeervlakken bedoeld: uithammen op geregelde afstand waar je rustig wacht tot je tegenligger je is gepasseerd. Een bord aan beide zijden van het Gein attendeert de automobilisten op deze passeervlakken, maar dat werd kennelijk onvoldoende opgepikt.

De aangebrachte puinstroken zorgden er niet voor dat het rijgedrag werd verbeterd. In tegendeel, in zekere zin werd het gehaaste rijgedrag gefaciliteerd. Bovendien ontmoetten de puinstroken kritiek van mensen die ze lelijk vonden.

Hoe kunnen we de rijsnelheid verlagen, de bermen beschermen en het gras de kans geven aan te slaan? Het bestuur van Spaar het Gein heeft de gemeente voorgesteld Gein Noord én Zuid volledig af te sluiten voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer. Immers, vooral het ‘Gein-vreemde’ auto(sluip)verkeer lijkt het minder nauw te nemen met de zorg voor bermen en de veiligheid. De gemeente heeft echter te kennen gegeven eerst de gevolgen van fysieke maatregelen te willen afwachten.

Zoals in Nieuwsbrief 39 van afgelopen juni al gemeld (in de rubriek Wat deed het bestuur) overwoog het bestuur van Spaar het Gein daarnaast het gebruik van varkensruggen om het autoverkeer uit de bermen te houden. Uiteindelijk is voor een dergelijke optie gekozen. De varkenruggen werden de schuine schampblokken en de plastic paaltjes bij passeervlakken werden vervangen door robuuste betonnen paaltjes. Het is de bedoeling dat de schampblokken en de paaltjes met het oog op de zichtbaarheid nog (met kalkverf) wit geschilderd worden. Een groot deel van de puinstroken zal nog worden afgedekt met aarde en voorzien van graszaad. Tegen de bestaande passeervlakken zal waar mogelijk/nodig ook nog een rij grastegels worden gelegd.

Op plaatsen waar nieuw gras is of wordt ingezaaid worden tijdelijk witte plastic paaltjes geplaatst. Zolang de betonnen paaltjes en schampblokken nog niet zijn witgeschilderd, staan ook daar witte plastic paaltjes om het verkeer op de nieuwe situatie te attenderen.

Zijn dit ideale maatregelen? Nee. Ideaal zou het zijn wanneer het gemotoriseerde verkeer rustig rijdt, de passeervlakken gebruikt en de bermen heel en mooi houdt. De schampblokken en paaltjes zijn nu nog visueel geïsoleerd van hun omgeving, maar dat zal anders zijn wanneer er gras omheen is gegroeid.

Staan alle paaltjes en blokken op de juiste plaats? Nee. Op sommige plaatsen staan zij te dicht op de weg of op een ongelukkige plek. Daar zal snel wat aan gedaan worden, waarschijnlijk in de feestweek of de week erna. Ook op de Driemondse kant van Gein Zuid zullen nog vergelijkbare maatregelen worden uitgevoerd.

Na verloop van tijd zullen deze maatregelen kunnen worden geëvalueerd. Wat zijn de effecten? Werken ze? Liggen de blokken op de juiste plekken? Kunnen de bermen op bepaalde plaatsen zonder? Zijn er aanvullende maatregelen (afsluiting voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer) nodig? Kan het gemotoriseerde verkeer op een andere manier tot normaal rijgedrag worden aangezet? Uw inbreng wordt op prijs gesteld!

Geef een reactie

Uw Terugkoppeling is waardevol voor ons. Uw email word niet gepubliceerd.

Even wachten aub...